lukasMedia Sp. z o.o. - Łuków, ul. Partyzantów 1a, tel. 607-144-535, e-mail: kontakt@lukas.media.pl, NIP: 825-217-53-64, regon: 361500266, KRS: 0000557617REDAKCJA:

tel. 607-144-535
e-mail: Redakcja@Lubelskie24.info
Wioletta Ekielska

tel. 739-214-123
e-mail: Redakcja@Lukow24.pl
Beata Zgorzałek

tel. 608-029-496
e-mail: Redakcja@MiedzyrzecPodlaski24.pl
Łukasz Kurowski

tel. 607-144-535
e-mail: Redakcja@RadzynPodlaski24.info
Joanna Danielewicz

tel. 570-642-028
e-mail: Redakcja@BialaPodlaska24.info

REKLAMA:

tel. 607-144-535
e-mail: Redakcja@Lubelskie24.info
Przemysław Kisiel

tel. 739-214-125
e-mail: reklama@lukas.media.pl
Rafał Abramowicz

tel. 739-214-124
e-mail: reklama2@lukas.media.pl
Przemysław Kisiel

tel. 739-214-125
e-mail: reklama@lukas.media.pl
Rafał Abramowicz

tel. 739-214-124
e-mail: reklama2@lukas.media.pl


WYDAWCA:Prezes Zarządu

Paweł Miłkowski

e-mail: pawel.milkowski@lukas.media.pl
Członek Zarządu / Redaktor Naczleny

Łukasz Kurowski

e-mail: lukasz.kurowski@lukas.media.pl
Członek Zarządu

Wojciech Żurawski

e-mail: wojciech.zurawski@lukas.media.pl


POBIERZ ZAMÓWNIENIE REKLAMY: